, , , ,

Фетиши - едно често срещано явление

Фетиши
Много често желанието за секс е просто желание. Този процес е инстинкт при всички животни, които се размножават полово и е заложено в самата ни генетика. Но различните видове се настройват от различни неща. Много видове се възбуждат от различни аромати, гледки и усещания. Тук идва въпросът и за фетишите. Всъщност, това са определени неща, които не са типични за възбуждането на един вид.

Най-разпространени или на-добре изучени са при хората. Фетиш е например възбуждането при допир на нечия част от тялото – шия, рамо, крак, което обикновено не се счита за настройващо… Но това явление е много широко застъпено при хората. За жалост или не, тази тема все още е табу на много места и остава дълбоко скрита и заровена в дебрите на човешкото съзнание. Често дори хора, които имат фетиши са порицавани и обявявани за болни, тъй като те вярват в нещо, което не е общо прието. Въпреки това, ако след известно време учените обявят тези процеси за нормални, темата ще намери много по-широко приложение и много хора ще се чувстват свободни да говорят по нея.

За сега фетишизмът е тотално табу – прекалено много хора се притесняват от него и все още е трудно да откриеш човек, било то сексуален партньор или просто приятел, който да възприеме тази твоя странност. Все пак, всички сме хора и всички имаме своите странности и прищевки!